Category Archives: Chính sách

Chính sách Bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MIỄN PHÍ Bảo hành này được áp dụng đối các sản phẩm được sản xuất mang thương hiệu Dreamer tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành và có đăng ký bảo hành. Số sê-ri máy, kiểu máy trên sản phẩm phải trùng hợp với số […]